Bli medlem

Föreningen Bevara Linderödsåsen

Bli medlem i Bevara Linderödsåsen

Bevara Linderödsåsen" verkar för att bevara naturen och människors livsmiljö på Linderödsåsen. Stöd oss genom att bli medlem.


Som medlem får du en förening som kämpar för att bevara Linderödsåsen.


Du kan stödja oss genom att enbart betala medlemsavgift eller genom att också aktivt hjälpa till vid våra aktiviteter. Ingen kan göra allt, men alla kan göra lite. Tillsammans kan vi jobba vidare med att lyfta fram och sprida kunskap om Linderödsåsen och dess kvalitéer.


Du kan hämta ut en gratis dekal och sätta på din bil och din brevlåda för att visa att du stödjer oss. Då förstår andra att vi är många som vill bevara Linderödsåsen.!


Din medlemsavgift går först och främst till olika informationsspridande aktiviteter och exkursioner. Vi har t ex ordnat stormöten vid hotade områden, busstur för politiker och föreläsning. Fler aktiviteter är på gång.


Så här blir du medlem:

Sätt in medlemsavgiften på Bankgiro 366-3556. Ange namn, adress samt e-post.

(Medlemsavgiften för 2018 är 100 kr för enskild medlem samt 200 kr för familj/hushåll). Du kan även betala kontant eller via swish på årsmötet.


Eftersom vi nästan enbart kommunicerar med våra medlemmar via e-post är det viktigt att du anger din e-postadress. Du kan även följa oss på Facebook eller ta del av nyheter på hemsidan. Skriftlig information skickas 1 ggr per år i samband med kallelse till årsmöte till dem som saknar e-postadress.

FAKTA

Tänk på vad vårt miljökapital är värt idag. Tänk på hur mycket mer värt det kommer att vara i framtiden.

Området på Linderödsåsen söder om E22 är fritt från större industrier. Det finns inga stora vägar, järnvägar eller annan störande infrastruktur. Här finns Skånes sista tysta områden. (Region Skåne)

Mellanbygden på Linderödsåsen har en rik fladdermusfauna, varav flera arter är fridlysta och samtliga arter är skyddade av EUs habitatdirektiv.

Skånes ornitologer avråder från etableringar iav vindkraftverk i eller nära fågelrika marker, i eller vid känsliga arters revir & Natura 2000-områden. Man motsätter sig verk med totalhöjd över 150 m.

Natur- och kulturlandskapet utgör bas & grundförutsättning för turismen i Sverige. Den svenska miljön är mindre negativt påverkad än i många andra delar av Europa.

(Källa: Naturvårdsverket)


Guldägget Linderödsåsen

Därför

  • Unika gamla odlingsmiljöer och landskap
  • Skånes sista tysta områden
  • Vidsträkta områden för rekreation och frilufsliv
  • Ett unikt djur- och fågelliv: häckande orrar, trana och stork samt rödlistade rovfåglar
  • Ett av de artrikaste områdena för fladdermus i hela Norden.