Kontakt

Föreningen Bevara Linderödsåsen

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss:

 

Samtliga av våra styrelsemedlemmar kan kontaktas vid frågor eller råd. Se sidan Om oss för kontaktuppgifter.

 

 

Huvudkontaktperson:

 

Per von Wachtenfeldt, Ordförande

tel : 0705-731510

 

Föreningsadress:

c/o Kerstin Adolfsson

Adjungerad kassör

Maa 6554

242 95 HÖRBY

 

 

 

 

 

Guldägget Linderödsåsen

Därför

  • Unika gamla odlingsmiljöer och landskap
  • Skånes sista tysta områden
  • Vidsträkta områden för rekreation och frilufsliv
  • Ett unikt djur- och fågelliv: häckande orrar, trana och stork samt rödlistade rovfåglar
  • Ett av de artrikaste områdena för fladdermus i hela Norden.