Om oss

Föreningen Bevara Linderödsåsen


Om föreningen


Föreningen verkar för att bevara naturen och människors livsmiljö på Linderödsåsen.

 

Föreningen Bevara Linderödsåsen bildades år 2000. Vi ser Linderödsåsen som et unikt landskap och arbetar över administrative gränser för att säkerställa naturens och kulturlandskapets värden.

Våra medlemmar är lokalbefolkning, fritidsboende, och personer med speciellt intresse för till exempel skog, sällsynta arter, friluftsliv och landskapet och tystnaden.

 

Sedan starten av föreningen har vi vid flera tilfällen upplevt att man från styrande håll velat genomföra projekt och planer som äventyrar de kvalitéer som Linderödsåsen har. Man har från styrande håll helt enkelt inte haft vetskap och förståelse för dessa kvalitéer eller vilken stor roll dessa spelar för boende, näringsidkare, besökare och rekreation.

 

Tidigare har vi bland annat säkerställt att Vägverkets förslag till utbyggnad av E22 till motorväg inte förstörade viktiga naturområden. Vi har de senaste åren lagt mycket tid och kraft på några störra projekt, dels på exploateringen i Maltesholmskogarna i Kristianstads kommun och dels på framtagandet av en ny översiktsplan i Hörby kommun.

 

Vi är stolta över att ha bidragit till att stora tysta områden nu har utsetts på Linderödsåsen i båda Kristianstad och Hörby kommuner. Nu jobbar vi vidare  ett större sammanhang med att lyfta fram och sprida kunskap om Linderödsåsen och dess kvalitéer.

 

Läs våra stadgar här

 

 

 

Om du vill komma i kontakt med oss:

 

Samtliga av våra styrelsemedlemmar kan kontaktas vid frågor eller råd.

 

 

Huvudkontaktperson:

 

Per von Wachtenfeldt, Ordförande

tel : 0705-731510

 

Föreningsadress:

c/o Kerstin Adolfsson

Adjungerad kassör

Maa 6554

242 95 HÖRBY

Styrelsen 2018-19


Föreningens styrelse består av följande personer.

Per von Wachenfeldt, Ordförande

DEGEBERGA

per@bevaralinderodsasen.se

tel : 0705-731510

Teodora Heim

Sekreterare

Bönhult, HÔRBY

teodora.heim@icloud.com

Åsa Sandgren

Vice Ordförande

Elestorp,HÖRBY

sandgrenasa@hotmail.com

Kerstin Adolfsson

Adjungerad kassör

Maa 6554

242 95 HÖRBY

kerstinimaa@gmail.com

tel : 0708-898710

Övriga styrelsemedlemmar:

Bengt Andersson

Bönhult, HÖRBY

bengt.bonhult@gmail.com


Katrine Hahn Kristensen

Ormastorp, HÖRBY

katrine.hahn@gmail.com


Suppleanter:

Annalena Bergström

HUARÖD

annaberta245@gmail.com


Kristin Thomassen

HUARÖD

k.n.thomassen@gmail.comGuldägget Linderödsåsen


Därför


  • Unika gamla odlingsmiljöer och landskap
  • Skånes sista tysta områden
  • Vidsträkta områden för rekreation och frilufsliv
  • Ett unikt djur- och fågelliv: häckande orrar, trana och stork samt rödlistade rovfåglar
  • Ett av de artrikaste områdena för fladdermus i hela Norden.