Om oss

Föreningen Bevara Linderödsåsen

Om föreningen

Föreningen verkar för att bevara naturen och människors livsmiljö på Linderödsåsen.

 

Sedan föreningen Bevara Linderödsåsen bildades år 2000, i samband med Vägverkets förslag till utbyggnad av E22 till motorväg, har vi vid flera tilfällen upplevt att man från styrande håll velat genomföra projekt och planer som äventyrar de kvalitéer som Linderödsåsen har. Man har från styrande håll helt enkelt inte haft vetskap och förståelse för dessa kvalitéer eller vilken stor roll dessa spelar för boende, näringsidkare, besökare och rekreation.

 

Vi har de senaste åren lagt mycket tid och kraft på några störra projekt, dels på exploateringen i Maltesholmskogarna i Kristianstads kommun och dels förslaget på tematisk tillägg för vindkraft och framtagandet av en ny översiktsplan i Hörby kommun. Nu jobbar vi vidare ett större sammanhang med att lyfta fram och sprida kunskap om Linderödsåsen och dess kvalitéer.

 

Läs våra stadgar här

 

 

 

Om du vill komma i kontakt med oss:

 

Samtliga av våra styrelsemedlemmar kan kontaktas vid frågor eller råd.

 

 

Huvudkontaktperson:

 

Per von Wachtenfeldt, Ordförande

tel : 0705-731510

 

Föreningsadress:

c/o Kerstin Adolfsson

Adjungerad kassör

Maa 6554

242 95 HÖRBY

Styrelsen 2017

Föreningens styrelse består av följande personer.

Per von Wachenfeldt, Ordförande

DEGEBERGA

per@bevaralinderodsasen.se

tel : 0705-731510

Teodora Heim

Sekreterare

Bönhult, HÔRBY

teodora.heim@icloud.com

Åsa Sandgren

Vice Ordförande

Elestorp,HÖRBY

sandgrenasa@hotmail.com

Kerstin Adolfsson

Adjungerad kassör

Maa 6554

242 95 HÖRBY

kerstinimaa@gmail.com

tel : 0708-898710

Övriga styrelsemedlemmar:

Bengt Andersson

Bönhult, HÖRBY

bengt.bonhult@gmail.com

 

Katrine Hahn Kristensen

Ormastorp, HÖRBY

katrine.hahn@gmail.com

 

Suppleanter:

Annalena Bergström

HUARÖD

annaberta245@gmail.com

 

Kristin Thomassen

HUARÖD

k.n.thomassen@gmail.com

 

 

Guldägget Linderödsåsen

Därför

  • Unika gamla odlingsmiljöer och landskap
  • Skånes sista tysta områden
  • Vidsträkta områden för rekreation och frilufsliv
  • Ett unikt djur- och fågelliv: häckande orrar, trana och stork samt rödlistade rovfåglar
  • Ett av de artrikaste områdena för fladdermus i hela Norden.