Om oss

Föreningen Bevara Linderödsåsen

Om föreningen

Föreningen verkar för att bevara naturen och människors livsmiljö på Linderödsåsen.

 

Föreningen Bevara Linderödsåsen bildades år 2000 , i samband med Vägverkets förslag till utbyggnad av E22 till motorväg.

 

Den 14 februari 2009, efter att ny styrelse för Föreningen Bevara Linderödsåsen valts vid årsmöte den 11 februari, beslutade styrelsen att aktivt arbeta för att belysa alla aspekter på vad vi kallar FELPLACERADE vindkraftverk.

 

För att få stöd på riksnivå beslutade styrelsen 2012 att föreningen skulle bli medlem i FSL, Föreningen Svenskt Landskapsskydd.

 

Läs våra stadgar här

 

 

 

Om du vill komma i kontakt med oss:

 

Samtliga av våra styrelsemedlemmar kan kontaktas vid frågor eller råd.

 

 

Huvudkontaktperson:

 

Per von Wachtenfeldt, Ordförande

tel : 0705-731510

 

Föreningsadress:

c/o Kerstin Adolfsson

Adjungerad kassör

Maa 6554

242 95 HÖRBY

Styrelsen 2017

Föreningens styrelse består av följande personer.

Per von Wachenfeldt, Ordförande

Ringleholm, HÖRBY

per@bevaralinderodsasen.se

tel : 0705-731510

Leif Johansson

Sekreterare

leif-johansson@live.se

Åsa Sandgren

Vice Ordförande

Elestorp,HÖRBY

sandgrenasa@hotmail.com

Kerstin Adolfsson

Adjungerad kassör

Maa 6554

242 95 HÖRBY

maa605@swipnet.se

tel : 044-323072

Övriga styrelsemedlemmar:

Bengt Andersson

Bönhult, HÖRBY

bengt.bonhult@gmail.com

 

Katrine Hahn

Ormastorp, HÖRBY

katrine.hahn@gmail.com

 

Suppleanter:

Gunnel Ekdala

gunnelekdala@gmail.com

 

Kristin Thomassen

 

 

Guldägget Linderödsåsen

Därför

  • Unika gamla odlingsmiljöer och landskap
  • Skånes sista tysta områden
  • Vidsträkta områden för rekreation och frilufsliv
  • Ett unikt djur- och fågelliv: häckande orrar, trana och stork samt rödlistade rovfåglar
  • Ett av de artrikaste områdena för fladdermus i hela Norden.