Hem

Föreningen Bevara Linderödsåsen

Varför?

Därför vill vi bevara Linderödsåsen


Linderödsåsens kvalitéer saknar motstycke i norra Europa. Med en levande landsbygd, tysta områden, vild natur, unika kulturmiljöer och närhet till flera storstadsregioner besitter trakten värden som är ytterst sällsynta och värda att bevara för framtiden.

Aktuellt

 

Årsmöte i föreningen Bevara Linderödsåsen lördagen den 7/3 2020 hos Högalunds kulturvandringer, strax utanför Önneköp.

 

Föreningen har ett antal årligen

 exkursioner på Linderödsåsen under våren och sommaren. Här kan du uppleva Linderödsåsens natur- och kulturhistoria inom nära håll.


 

Här får du aktuell information

Bli medlem

 

Vi vill tacka alla medlemmar för ert stöd. Med er hjälp fortsätter vi att bevara Linderödsåsen.

 

Föreningen Bevara Linderödsåsen verkar för att bevara naturen och människors livsmiljö på Linderödsåsen.  

Stöd oss genom att bli medlem!

 

Så här bli du medlem

Guldägget Linderödsåsen: En tyst och lugn plats, omgiven av ett idylliskt och levande kulturlandskap.

Guldägget Linderödsåsen

Därför!

  • Unika gamla odlingsmiljöer och landskap
  • Skånes sista tysta områden
  • Vidsträckta områden för rekreation och friluftsliv
  • Ett unikt djur- och fågelliv: häckande orrar, trana och stork samt rödlistade rovfåglar
  • Ett av de artrikaste områdena för fladdermus i hela Norden.