Om oss

Föreningen Bevara Linderödsåsen

Om föreningen

Föreningen verkar för att bevara naturens och människors livsmiljö på Linderödsåsen.

 

Föreningen Bevara Linderödsåsen bildades år 2000. Vi ser Linderödsåsen som ett unikt landskap och arbetar över administrativa gränser för att säkerställa naturens och kulturlandskapets värden.

Våra medlemmar är lokalbefolkning, fritidsboende, och personer med speciellt intresse för till exempel skog, sällsynta arter, friluftsliv, landskapet och tystnaden.

 

Sedan starten av föreningen har vi vid flera tillfällen upplevt att man från styrande håll velat genomföra projekt och planer som äventyrar de kvalitéer som Linderödsåsen har. Man har från styrande håll helt enkelt inte haft vetskap och förståelse för dessa kvalitéer eller vilken stor roll dessa spelar för boende, näringsidkare, besökare och för rekreation.

 

Föreningen bildades då Vägverkets förslag på uttbyggnad av E22 till motorväg över åsen presenterades. Längs alla föreslagna sträckningar protesterade boende, ingen ville ha den på sin mark. Vi fokuserade på vattnets betydelse för åsen. Den föreslagna sträckningen söder om befintlig väg, flera km upp på åsens norra slutning riskerade dränera åsen. Jämför Hallandsåsen.

 

Sedan 2009 har vi haft synpunkter på vindkraftsetableringar på åsen, inte minst exploateringen i Maltesholmskogarna i Kristianstad kommun. Främtagandet av ny översiktsplan i Hörby kommun har också engagerat oss mycket.

 

Vi är stolta över att ha bidragit till att stora områden på Linderödsåsen i både Kristianstad och Hörby kommuner har utsetts till "Tysta områden".

 

Nu jobbar vi vidare i olika sammanhang med att lyfta fram och sprida kunskap om Linderödsåsen och dess kvalitéer. Kolla gärna våra årliga exkursioner.

 

Läs våra stadgar här

 

 

 

Om du vill komma i kontakt med oss:

 

Samtliga av våra styrelsemedlemmar kan kontaktas vid frågor eller råd.

 

 

Huvudkontaktperson:

 

Per von Wachenfeldt, Ordförande

tel : 0705-731510

 

Föreningsadress:

c/o Kerstin Adolfsson

Adjungerad kassör

Maa 6554

242 95 HÖRBY

Styrelsen 2020-21

Föreningens styrelse består av följande personer.

Per von Wachenfeldt, Ordförande

DEGEBERGA

per(at)bevaralinderodsasen.se

tel : 0705-731510


Teodora Heim

Sekreterare

Bönhult, HÔRBY

teodora.heim(at)icloud.com

Katrine Hahn Kristensen

Vice Ordförande

Ormastorp,HÖRBY

katrine.hahn(at)gmail.com

Kerstin Adolfsson

Adjungerad kassör

Maa 6554

242 95 HÖRBY

kerstinimaa(at)gmail.com

tel : 0708-898710

Övriga styrelsemedlemmar:

Bengt Andersson

Bönhult, HÖRBY

bengt.bonhult(at)gmail.com

 

Jeanette Persson

Trulshärad, HÖRBY

janet6pers(at)hotmail.com

 

Suppleanter:

Yael Lemche

HUARÖD

yael(at)lemche.net

 

Kristin Næss Thomassen

HUARÖD

k.n.thomassen((at)gmail.com

 

 

Guldägget Linderödsåsen

Därför

  • Unika gamla odlingsmiljöer och landskap
  • Skånes sista tysta områden
  • Vidsträkta områden för rekreation och frilufsliv
  • Ett unikt djur- och fågelliv: häckande orrar, trana och stork samt rödlistade rovfåglar
  • Ett av de artrikaste områdena för fladdermus i hela Norden.